Home nieuws doelstellingen Alkemade aanvraagformulier contact over
Doelstellingen
© RM electronics 2016
Stichting Nico Straathof

Doelstelling van de Stichting Nico Straathof:

Stichting Nico Straathof verstrekt bijdrage ten behoeve van het algemeen welzijn van de inwoners van de gemeente Alkemade. In 2009 is de gemeente Alkemade opgegaan in de gemeente Kaag en Braassem. Stichting Nico Straathof beperkt z’n ondersteuning tot de “oude” gemeente Alkemade, zie hiervoor de tab ALKEMADE. (Hieronder vallen de dorpen: Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Oud Ade en de Kaag). Financiële ondersteuning van armlastige mensen van alle gezindten in de ruimste zin des woord. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van zowel materiële als immateriële hulp aan mensen die naast bestaande uitkeringen dringend behoefte hebben aan aanvullende hulp. Mensen aan de onderkant van de samenleving, o.a. kinderen die tussen wal en schip vallen, moeten ondersteund worden en gestimuleerd om deel te nemen in een volwaardige samenleving.
voor de voormalige gemeente ALKEMADE doelstellingen